Begrippen taxatierapport

Wat is de uitleg van de begrippen die voorkomen in een taxatierapport?

 

Marktwaarde

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent (bedachtzaam) en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Marktwaarde na verbouwing

Deze is gebaseerd op de marktwaarde, alleen is in deze waarde de verbouwing die u wilt gaan uitvoeren meegenomen. Tilburg Taxatie zal op basis van door u verstrekte gegevens, bijvoorbeeld (ver)bouwtekeningen en offertes, ter plaatse bepalen wat de waarde van uw woning na verbouwing zal zijn.

Executiewaarde

Het bedrag dat de onroerende zaak bij gedwongen verkoop vermoedelijk zal opbrengen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde  wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de marktwaarde. In de praktijk blijkt dat woningen op executieveilingen veelal onder de executiewaarde worden verkocht. Per 1 januari 2013 komt het begrip executiewaarde niet meer in het taxatierapport voor.

Herbouwwaarde van een woning

De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde “bestanddelen” zoals een nieuwe keuken en/of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal.

Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

WOZ waarde

De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.