F.A.Q.

Veel gestelde vragen over het taxatierapport 

Wanneer is een taxatierapport nodig?

Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben van de waarde van het onderpand (de woning) voor de hypothecaire lening. Andere redenen zijn:

 • Oversluiten van uw hypotheek
 • Waardebepaling bij boedelscheiding
 • Adviezen bij aankoop van woningen
 • Hoeveel een geplande verbouwing aan waarde zal toevoegen aan uw woning
 • Om de overwaarde van uw huidige woning te bepalen als u een overbruggingshypotheek gaat afsluiten. Een overbruggingshypotheek is een lening die de periode overbrugt tussen de koop van uw nieuwe huis en de verkoop van het oude huis.

Hoeveel kost een taxatierapport bij Tilburg Taxatie?

Onze all-in tarieven zijn:

– inclusief NWWI (NHG) kosten
– inclusief gemeentelijke leges tot 10,-
– inclusief kadasterkosten
– inclusief reis- en administratiekosten
– inclusief BTW

   • Taxatiewaarde tot € 750.000,-                                       = € 650,- inclusief BTW en NWWI kosten
   • Woning taxeren vanaf bouwtekening tot € 750.000,- = € 750,- inclusief BTW en NWWI kosten
   • Woning / appartement in verhuurde staat                    = € 750,- inclusief BTW en NWWI kosten
   • Taxatiewaarde vanaf € 750.000                                    =  op aanvraag

Het taxatierapport wordt binnen 2 werkdagen na opname van de woning gereed gemeld bij het NWWI.

Klik hier om een taxatie aan te vragen.

Accepteert de bank elke taxatie? 

Niet altijd, als u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen dan moet het taxatierapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Elke geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het taxatierapport. Wel is gezamenlijk afgesproken aan welke kwaliteitseisen een taxateur en het taxatierapport moet voldoen. Als de taxateur is ingeschreven in een het register van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) en het taxatierapport voldoet aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, dan accepteert elke geldverstrekker (bank) het taxatierapport. Tilburg Taxatie is aangesloten bij het VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed) en ingeschreven in het NRVT register. Hier door geven wij een 100% garantie op acceptatie van onze taxatierapporten door de hypotheekverstrekkers.

Wat is het NWWI?

Tilburg Taxatie aangesloten bij het NWWI. Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs.

Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen. Het NWWI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het keurmerk staat voor deskundigheid, transparantie en kwaliteit. Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie volgens heldere richtlijnen tot stand komt. Door taxateurs betrouwbare taxatieproducten te bieden, schept het instituut de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Taxaties die duidelijke, op de situatie toegespitste informatie leveren. Zo ontstaan maatproducten.

Meer informatie over het NWWI; klik hier

Website: www.nwwi.nl

Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan uw VBO taxateur?                                                              

Gedurende haar inschrijving in het NRVT-Register wordt de geregistreerde taxateur onderworpen aan het doorlopend toezicht van het NRVT. De geregistreerde taxateur houdt haar kennis en vaardigheden op peil door het volgen van Permanente Educatie en taxatiepraktijkdagen. Zo bent u te allen tijde verzekerd van de kwaliteit van Tilburg Taxatie.

Meer informatie over het NRVT vindt u hier: www.NRVT.nl

Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?

Ja, het taxatierapport bestaat grofweg uit drie delen: een financieel deel, een bouwkundig deel en een energetische deel. Het bouwkundige deel moet ervoor zorgen dat u een goed beeld krijg van de bouwkundige staat van de getaxeerde woning én de binnen een periode van vijf jaar te verwachten kosten voor herstel van bouwgebreken en achterstallig onderhoud. Een taxatierapport is echter géén vervanging van een bouwkundige keuring. Indien de taxateur aanleiding ziet, zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten.

Tip: www.opthoogbouwadvies.nl

We gaan verbouwen, heb ik daarvoor twee taxatierapporten nodig? (voor en na verbouwing)

U hebt geen twee taxatierapporten nodig. Bij het ‘doel van de taxatie’ kunt u aangeven ‘verbouwing’. Verder vermeld u de zaken die verbouwd gaan worden en een schatting van het benodigde budget. Zo komt er geen vertraging in de procedure en krijgt u een correct rapport met beide taxatiewaarden (voor en na de verbouwing).

Het tarief dat aan u wordt berekend, is gebaseerd op de getaxeerde waarde van de woning na verbouwing.

Welke gegevens worden er tijdens de woningtaxatie opgenomen?

 • Soort woning
 • Grootte, aard en indeling van de woning
 • Grootte, aard en indeling van het perceel
 • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
 • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties
 • Het niveau van afwerking
 • Esthetische en architectonische kwaliteit
 • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?
 • Privaatrechtelijke aspecten
 • Omschrijving object en omgeving
 • Onderhoudstoestand
 • Verontreiniging
 • Onderbouwing waarde-oordeel
 • Publiekrechtelijke aspecten
 • Visuele objectpresentatie (foto’s)
 • Het taxatierapport bevat verder o.a. een kadastraal uittreksel,kadastrale kaart, uniforme meetstaat, funderingsviewer en een bijlage met energiebesparende voorzieningen . Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen.