Please setup Featured Slider Tag(s) in your options panel. You must setup tags that are used on active posts.

WOZ-waarde te hoog? U kunt er iets aan doen.

Het afgelopen jaar hebben meer dan 255.000 woningeigenaren bezwaar aangetekend tegen hun WOZ-beschikking. Het resultaat is over 2013 nog niet bekend, maar in 2012 bleek nog dat bijna de helft van de bezwaren was gegrond. Toch nemen veel woningeigenaren hun toegekende WOZ-waarde nog vaak voor kennisgeving aan. Als onafhankelijk taxatiebureau benadrukken wij het belang van een […]

Read full story Comments { 0 }