WOZ-waarde te hoog? U kunt er iets aan doen.

Het afgelopen jaar hebben meer dan 255.000 woningeigenaren bezwaar aangetekend tegen hun WOZ-beschikking. Het resultaat is over 2013 nog niet bekend, maar in 2012 bleek nog dat bijna de helft van de bezwaren was gegrond. Toch nemen veel woningeigenaren hun toegekende WOZ-waarde nog vaak voor kennisgeving aan. Als […]